Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej za 2019 rok

01.04.2020

We wtorek, 31 marca, Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat Urbański przekazał Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu „Sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2019 roku”. Oprócz najnowszych danych i trendów Szef Służby Cywilnej przedstawił również stan realizacji zadań, które określił w ubiegłym na lata 2019-2021. Zachęcamy, aby zapoznali się Państwo z pełną treścią sprawozdania.

Zgodnie z  art. 15 ust. 7 ustawy o służbie cywilnej, Szef Służby Cywilnej przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, do końca marca każdego roku, sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby za rok poprzedni. Prezes Rady Ministrów w terminie 3 miesięcy przyjmuje je albo odrzuca. Sprawozdanie jest opiniowane przez działający przy Prezesie Rady Ministrów organ opiniodawczo-doradczy, jakim jest Rada Służby Publicznej (art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 9 ustawy).