Sprostowanie informacji dotyczących przyznawania dodatków zadaniowych członkom korpusu służby cywilnej, zawartych w Dzienniku Gazecie Prawnej, wydanie z 22 lutego 2012 r.

23.02.2012

 Warszawa, dnia 23 lutego 2012 roku

 
 
Sprostowanie informacji dotyczących przyznawania
dodatków zadaniowych członkom korpusu służby cywilnej,
 zawartych w Dzienniku Gazecie Prawnej, wydanie z 22 lutego 2012 r.
 
W związku z informacjami zawartymi w artykule redaktora Artura Radwana „Urzędy nadużywają dodatku” zamieszczonym w Dzienniku Gazecie Prawnej w wydaniu nr 37 z dnia 22 lutego 2012 r. pragniemy przedstawić następujące wyjaśnienia:
1.        Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) nie przewiduje możliwości przyznania dodatku funkcyjnego członkowi korpusu służby cywilnej. W związku z tym sprostowania wymaga informacja przedstawiona w załączonym do artykułu diagramie pn. „Zasady wynagradzania w służbie cywilnej”, który jako jeden ze składników wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej wskazuje dodatek funkcyjny;
2.        Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektorów generalnych urzędów środki na dodatki zadaniowe dla członków korpusu służby cywilnej wypłacone w 2011 roku stanowiły w ministerstwach (wraz z KPRM)  1,9% ogólnego funduszu wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej, natomiast w urzędach wojewódzkich udział ten wynosił 1,2%. W związku z powyższym przedstawiona w artykule teza, że urzędy i ministerstwa bardzo chętnie korzystają z tego składnika wynagrodzeń nie znajduje potwierdzenia.