Stażyści z krajów Partnerstwa Wschodniego w Kancelarii Premiera

01.10.2018
Zdjęcie przedstawia uczestników V edycji projektu Staże w służbie cywilnej w KPRM

Uczestnicy piątej edycji projektu „Staże w służbie cywilnej” odwiedzili dziś Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Podczas spotkania z dyrektor generalną Magdaleną Tarczewską-Szymańską rozmawiali o roli KPRM w systemie polskiej administracji i zadaniach dyrektora generalnego urzędu.

Oprócz obsługi Rady Ministrów i Premiera, KPRM wspiera także Szefa Służby Cywilnej w realizacji jego zadań. Za jedną z najistotniejszych funkcji KPRM jej dyrektor generalna uznała koordynację i prowadzenie procesu legislacyjnego – najpierw we współpracy z ministrami, a następnie z parlamentem. Natomiast jako priorytetowe zadanie z zakresu obowiązków dyrektora generalnego wskazała zarządzanie kadrami, a w szczególności tzw. team building wśród dyrektorów KPRM. Dyrektor M. Tarczewska-Szymańska podkreśliła też kompleksowy charakter swoich zadań, które obejmują w odniesieniu do KPRM:

  • całą sferę zagadnień zarządzania zasobami ludzkimi,
  • sprawy finansowe,
  • zarządzanie nieruchomościami urzędu,
  • zamówienia publiczne,
  • wewnętrzne prawodawstwo,
  • organizację pracy,
  • audyt, kontrolę i raportowanie,
  • kwestie bezpieczeństwa oraz ochrony informacji.

Uczestnicy projektu dopytywali m.in. o politykę antymobbingową w urzędzie i zasady rekrutacji.

Więcej na temat projektu „Staże w służbie cywilnej”, skierowanego do przedstawicieli administracji państw Partnerstwa Wschodniego, znajdą Państwo w Serwisie Służby Cywilnej.