Stażyści z Ukrainy z wizytą w DSC KPRM

22.06.2017
Uczestnicy spotkania przedstawicieli DSC KPRM ze stażystami z Ukrainy

Podczas wczorajszego spotkania w KPRM pracownicy Departamentu Służby Cywilnej zaprezentowali przedstawicielom Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy system służby cywilnej w Polsce oraz zakres współpracy międzynarodowej Szefa Służby Cywilnej.

Prezentacja polskich ekspertów stała się dla naszych partnerów punktem odniesienia do doświadczeń ukraińskich. Największe zainteresowanie wzbudziły takie aspekty, jak:

  • warunki wstępne pracy w służbie cywilnej (w tym wymóg znajomości języka polskiego w kontekście poprawnej komunikacji z obywatelem);
  • zasady zatrudniania cudzoziemców (dostępność stanowisk urzędniczych, wymagania rekrutacyjne, w tym językowe);
  • zasady zatrudniania na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej;
  • polityka szkoleniowa (formy rozwoju zawodowego, metody oceny skuteczności szkoleń, sposoby zachęcania urzędników do stałego podnoszenia kompetencji);
  • polityka antykorupcyjna.

Podczas spotkania stronę polską reprezentował Michał Graczyk - zastępca dyrektora DSC KPRM, a także Krzysztof Banaś oraz Łukasz Świetlikowski z Zespołu Współpracy Międzynarodowej DSC KPRM.

Spotkanie odbyło się w ramach dwutygodniowych staży zagranicznych dla przedstawicieli Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy. Komórki organizacyjne KPRM uczestniczą w programie stażowym od 2009 roku. Ze staży skorzystało już ponad sześćdziesięciu przedstawicieli Ukrainy. Inicjatywa ta jest współfinansowana ze środków MSZ „Polska pomoc”.