Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w KPRM

24.11.2017
Na zdjęciu widzimy studentów UJ oraz pracowników DSC KPRM

Podczas spotkania z pracownikami Departamentu Służby Cywilnej KPRM i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego studenci zapoznali się z zasadami funkcjonowania służby cywilnej oraz ofertą Szkoły.

Pracownicy DSC przygotowali także dla uczestników spotkania miniwarsztat dotyczący naborów do służby cywilnej. Studenci poznali ogólne zasady naboru, dowiedzieli się też, na co zwracać szczególną uwagę w ogłoszeniu.

W drugiej części spotkania przedstawiciel KSAP zapoznał studentów z procesem rekrutacji, specyfiką Szkoły oraz możliwościami kariery po jej ukończeniu.  W spotkaniu wzięli także udział słuchacze KSAP, którzy opowiadali m.in. o programie kształcenia w Szkole, administracyjnych stażach krajowych i zagranicznych oraz programie „Mentor”.

Studenci z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ biorą udział w projekcie „Inter-Polit Leader”, który współfinansuje Unia Europejska. Dzięki projektowi uczestnicy nabywają niezbędne na rynku pracy kompetencje, istotne z punktu widzenia absolwentów WSMiP.