Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w KPRM

29.11.2018
Na zdjęciu widać stoły, przy których siedzą studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwróceni są w stronę przedstawicieli Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - zastępcy dyrektora Magdaleny Eilmes-Klasińskiej i jej współpracowników.

Czy pracując w administracji rządowej można pogodzić życie zawodowe z prywatnym? Jak skutecznie aplikować na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej? Kto może zostać słuchaczem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego? Na te, jak i wiele innych pytań, odpowiedzieli uczestnikom programu „Inter-Polit Leader” pracownicy Departamentu Służby Cywilnej KPRM i przedstawiciele KSAP.

Poza prezentacją zasad organizacji i funkcjonowania służby cywilnej pracownicy DSC przygotowali dla uczestników spotkania dwa miniwarsztaty. Dotyczyły one praktycznych aspektów:

  • możliwości godzenia życia zawodowego z rodzinnym w administracji rządowej,
  • naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej.

Ważnym punktem programu całodniowej wizyty studentów UJ w Kancelarii Premiera była prezentacja przedstawicieli KSAP. Opowiedzieli oni o procesie rekrutacji do Szkoły i przybliżyli jej specyfikę. Uczestnicy programu „Inter-Polit Leader” poznali też możliwości kariery po zakończeniu nauki w KSAP. W spotkaniu wzięli też udział słuchacze KSAP, którzy opowiedzieli m.in. o:

  • programie kształcenia,
  • administracyjnych stażach krajowych i zagranicznych,
  • programie „Mentor”.

Studenci z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych (WSMiP) UJ biorą udział w projekcie „Inter-Polit Leader”, który współfinansuje Unia Europejska. Ich opiekunem naukowym jest dr Kinga Gajda z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzięki projektowi uczestnicy nabywają niezbędne na rynku pracy kompetencje, ważne z punktu widzenia absolwentów WSMiP.