SYNERGIA – nowy projekt w KSAP

20.01.2020

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP) będzie realizowała projekt SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. Uczestnicy projektu wypracują nowe rozwiązania w zakresie zarządzania instytucją w polskiej administracji.

Uczestnicy projektu

W projekcie wezmą udział przedstawiciele:

instytucji administracji publicznej szczebla centralnego i terenowego, których zadaniem będzie wypracować i wprowadzić zalecenia dotyczące zarządzania;
instytucji krajowych i zagranicznych, którzy zajmują stanowiska kierownicze (np. sekretarze i podsekretarze stanu, wojewodowie, dyrektorzy generalni, dyrektorzy departamentów, osoby na stanowiskach samodzielnych i koordynujących);

Łącznie w projekcie weźmie udział 240 przedstawicieli instytucji administracji publicznej:

 • 120 osób z Polski,
 • 120 przedstawicieli administracji krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Bułgaria, Węgry, Łotwa).

Program

Szkolenia będą prowadzone w języku angielskim i będą dotyczyły:

 • zarządzania projektami w sektorze publicznym (ang. project management),
 • zarządzania strategicznego w administracji publicznej,
 • zarządzania procesami,
 • zarządzania zmianą,
 • zarządzania ryzykiem,
 • zarządzania ludźmi (m.in. przywództwa, motywowania pracowników, zarządzania zespołem),
 • zarządzania komunikacją i skutecznych negocjacje,
 • wykorzystania IT w sektorze publicznym.

O projekcie

SYNERGIA to projekt, który opiera się na:

 • idei budowania sieci współpracy krajowej i ponadnarodowej,
 • doskonaleniu kompetencji pracowników administracji publicznej,
 • dzieleniu się dobrymi praktykami.

KSAP podpisała umowę na realizację projektu SYNERGIA z Centrum Projektów Europejskich w grudniu 2019 r.

Partnerzy KSAP:

 1. Instytut Administracji Publicznej w Bułgarii (ang. Institute of Public Administration, IPA),
 2. Łotewska Szkoła Administracji Publicznej (ang. Latvian School of Public Administration, LSPA),
 3. Narodowy Uniwersytet Służb Publicznych na Węgrzech (ang. National University of Public Service, NUPS).  

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym zasadach finansowania, rekrutacji i programie znajdują się na stronie KSAP. Zachęcamy też, by odwiedzać podstronę KSAP Programy i projekty, na której wkrótce będzie dostępna strona projektu SYNERGIA.