Szef Służby Cywilnej jednym z sygnatariuszy Deklaracji Prostego Języka

04.10.2018
Logo Forum Prosto i kropka

„Leonardo Da Vinci powiedział, że prostota jest szczytem wyrafinowania” – tak zaczyna się „Deklaracja współpracy na rzecz prostej komunikacji w urzędach”, którą wczoraj podpisali uczestnicy Forum na rzecz prostego języka „Prosto i kropka”. W spotkaniu, które odbyło się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (MIiR), wziął udział szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, a także eksperci ds. prostego języka, urzędnicy i dziennikarze.

Sygnatariusze porozumienia zadeklarowali, że będą:

  • dążyć do tego, aby pracownicy urzędów doskonalili kompetencje niezbędne do przestrzegania zasad prostego języka w mowie i piśmie,
  • tworzyć standardy językowe i zachęcać pracowników do ich stosowania,
  • uwrażliwiać pracowników urzędów na potrzeby innych – bez względu na wiek, poziom niepełnosprawności czy poziom wykształcenia,
  • wprowadzać w życie rozwiązania zgodne z ideą prostego języka oraz sami, własnym przykładem, zarażać nią innych.

Szef Służby Cywilnej wziął też udział w panelu dyskusyjnym na temat prostego języka. Opowiedział m.in. o dotychczasowych i przyszłych działaniach Szefa Służby Cywilnej i Departamentu Służby Cywilnej KPRM w zakresie promocji prostego języka. W dyskusji uczestniczyli także:

  • dr Wojciech Federczyk – dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego,
  • Wojciech Kaźmierczak – redaktor w Polskiej Agencji Prasowej,
  • prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba – prezes zarządu Lubelskiej Fundacji Rozwoju,
  • Barbara Owsiak – wicedyrektor Gabinetu Prezesa ZUS ds. Komunikacji i Edukacji,
  • Adam Stolarzewicz – dyrektor zarządzający w Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu,
  • Paulina Pietrasik-Stippa – naczelnik Wydziału Dostępności w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego MIiR.

Gospodarzami Forum byli: Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, Andżelika Możdżanowska, sekretarz stanu w MIiR, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw oraz Robert Bartold, dyrektor generalny MIiR.

Wśród zaproszonych gości był także dr Tomasz Piekot z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Wygłosił on wykład pt. „Trudne czasy – prosty język urzędowy”.

Wprowadzanie prostego, zrozumiałego języka jest jednym z elementów rządowego Programu Dostępność Plus oraz pakietu ustaw znanych jako Konstytucja Biznesu.