Szef Służby Cywilnej na 12. Panelu Partnerstwa Wschodniego w Kijowie

17.03.2017
Szef Służby Cywilnej podczas obrad 12. Panelu Partnerstwa Wschodniego w Kijowie 16 i 17 marca 2017 roku

Szef Służby Cywilnej przewodniczy polskiej delegacji podczas 12. Panelu eksperckiego ds. Reformy Administracji Publicznej. Minister Dobrosław Dowiat-Urbański zapowiedział czwartą edycję staży w urzędach polskiej administracji publicznej dla urzędników z państw partnerskich. To wspólny projekt KPRM, KSAP i MSZ.

16-17 marca w Kijowie odbył się 12. Panel ekspercki ds. Reformy Administracji Publicznej, zorganizowany w ramach wielostronnej Platformy na rzecz Demokracji, Dobrego Rządzenia i Stabilności. Dyskutowano m.in. o dokumencie UE Joint Staff Working Document, który jest przygotowywany na listopadowy Szczyt PW w Brukseli. Reforma administracji publicznej została w nim określona jako jeden z kluczowych priorytetów i rezultatów PW w perspektywie 2020 roku. Wzmocnienie oddziaływania polityki PW jest priorytetem także dla Polski, dlatego Szef Służby Cywilnej zadeklarował, że nasz kraj nadal będzie aktywnie uczestniczył w pracach Panelu.

Polska, która była gospodarzem 11. Panelu PW, zorganizowanego w październiku 2016 r. w Warszawie, jest państwem wiodącym w obszarze służba cywilna, organizacja administracji publicznej i jej funkcjonowanie (zarządzanie zasobami ludzkimi, zasady naboru, statuty/statusy pracownicze). Podczas Panelu PW w Kijowie strona polska przedstawiła sprawozdanie z wdrożenia ubiegłorocznego planu pracy oraz omówiła kalendarz działań na 2017 rok. Dziękując wszystkim państwom za zaangażowanie i owocną współpracę, minister Dowiat-Urbański podkreślił istotne znaczenie projektów realizowanych w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego – inicjatywy MSZ i KSAP. Zapowiedział też czwartą edycję staży w urzędach polskiej administracji publicznej. Z programu tego skorzysta 18 urzędników z sześciu państw partnerskich (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy).

W trakcie Panelu dyskutowano również na temat wyzwań związanych z reformą administracji publicznej na Ukrainie. Uczestnicy obrad odwiedzili też Radę Najwyższą Ukrainy, gdzie zapoznali się m.in. z pracami parlamentarnej komisji ds. rozwoju kraju, polityki regionalnej i samorządu.

Organizatorem Panelu PW ds. Reformy Administracji Publicznej jest Europejska Służba Działań Zewnętrznych UE oraz Państwowa Agencja Ukrainy ds. Służby Cywilnej. Spotkania eksperckie odbywają się dwa razy w roku i służą koordynacji działań realizowanych w ramach 4 obszarów tematycznych:

  1. służba cywilna, organizacja administracji publicznej i jej funkcjonowanie (zarządzanie zasobami ludzkimi, zasady naboru, statuty/statusy pracownicze);
  2. transparentność, e-government i ochrona danych;
  3. samorząd lokalny i regionalny oraz decentralizacja;
  4. skuteczne zarządzanie pomocą techniczną.