Szef Służby Cywilnej na 70. spotkaniu dyrektorów generalnych EUPAN

27.06.2018
Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania dyrektorów generalnych EUPAN w Sofi. Jest to ujęcie typu "family photo"

W Sofii spotkali się dyrektorzy generalni państw członkowskich Europejskiej Sieci Administracji Publicznej (European Public Administration Network, EUPAN), właściwi w sprawach administracji i służby cywilnej.

Organizatorem spotkania (21-22 czerwca) była Bułgaria, która w tym półroczu sprawuje prezydencję w Radzie UE i przewodzi pracom EUPAN.

Podczas dwudniowego spotkania odbyły się warsztat, które dotyczyły:

  • nowych metod efektywnej selekcji i rekrutacji,
  • poprawy standardów świadczenia usług,
  • roli Sekretarzy Generalnych w rozwoju i wewnętrznych współdziałaniach,
  • laboratoriów polityki innowacyjnej.

Uczestnicy spotkania rozmawiali też na temat:

  • rekomendacji OECD w kwestii przywództwa i potencjału w służbie publicznej,
  • reformy bułgarskiej administracji publicznej,
  • przyszłości strony internetowej EUPAN,
  • priorytetów kolejnej prezydencji.

Na stronie internetowej Sieci znajdą Państwo materiały ze spotkania. Publikacje dostępne są w języku angielskim.

Od 1 lipca pracom EUPAN będzie przewodzić Austria.