Szef Służby Cywilnej na 72. spotkaniu dyrektorów generalnych EUPAN

06.06.2019

W Bukareszcie spotkali się dyrektorzy generalni państw członkowskich Europejskiej Sieci Administracji Publicznej (European Public Administration Network, EUPAN), właściwi w sprawach administracji i służby cywilnej. Organizatorem spotkania (3-4 czerwca) była Rumunia, która w tym półroczu sprawuje prezydencję w Radzie UE i przewodzi pracom EUPAN.

Podczas dwudniowego spotkania odbyły się warsztaty w formule World-Café, które dotyczyły:

  • etyki, jako integralnej części kultury organizacyjnej,

  • wpływu dokumentów strategicznych na wyniki działania centralnej administracji publicznej,

  • wyzwań związanych z użyciem usług elektronicznych w administracji publicznej,

  • kompetencji niezbędnych dla e-government.

Dyrektorzy zatwierdzili także Dokument Strategiczny (Strategy Paper – SP), określający kierunki działania EUPAN na najbliższe trzy lata (okres od lipca 2019 r. do lipca 2022 r., obejmujący prezydencje Finlandii, Chorwacji, Niemiec, Portugalii, Słowenii oraz Francji). Główne obszary strategiczne na najbliższe lata obejmują:

  • digitalizację w europejskich administracjach publicznych,

  • etykę i kulturę organizacyjną w administracji publicznej,

  • nowoczesne, strategiczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej.

W dyskusji nad SP Dobrosław Dowiat-Urbański, Szef Służby Cywilnej, potwierdził wsparcie dla strategicznych kierunków działania EUPAN, które są zbieżne z uwagami i wnioskami zgłaszanymi przez Polskę w trakcie prac nad dokumentem.

Przedstawiciel Austrii przekazał również informację o uruchomieniu nowej strony internetowej EUPAN (www.eupan.eu), na której będzie można znaleźć m. in. informacje dotyczące zasad funkcjonowania sieci, spotkań, dokumentów.

Od 1 lipca 2019 roku pracom EUPAN będzie przewodzić Finlandia.