Szef Służby Cywilnej na inauguracji Aplikacji Dyplomatyczno-Konsularnej 2017

01.02.2017

Szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański wziął udział w uroczystej inauguracji Aplikacji Dyplomatyczno-Konsularnej 2017 w siedzibie Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.

W uroczystości rozpoczęcia kolejnej edycji kształcenia młodych polskich dyplomatów uczestniczył minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski oraz profesor Cezary Mik, który wygłosił wykład inauguracyjny nt. „Geopolityka a prawo międzynarodowe”.

Szkolenie w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej trwa rok i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, a także wyjazdy studyjne, staże w centrali MSZ oraz na placówkach zagranicznych. Kończy się ono egzaminem dyplomatyczno-konsularnym i nadaniem stopnia dyplomatycznego. Kandydaci na aplikację muszą spełniać następujące warunki:

  • posiadać obywatelstwo polskie,

  • legitymować się wyższym wykształceniem magisterskim lub równorzędnym,

  • znać dwa języki obce na poziomie umożliwiającym wykonywanie zadań w służbie dyplomatycznej (w praktyce co najmniej na poziomie C1),

  • odznaczać się dobrym stanem zdrowia fizycznego i psychicznego.