Szef Służby Cywilnej na inauguracji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej 2018

05.02.2018

„Polska dyplomacja potrzebuje odważnych, otwartych na świat młodych liderów" – powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podczas inauguracji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej w Akademii Dyplomatycznej MSZ. W uroczystości wziął udział także Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański.

Grupa 35 aplikantów, wyłonionych w kilkustopniowym postępowaniu konkursowym rozpoczęła dziś roczne szkolenie, które obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, a także wyjazdy studyjne, staże w centrali MSZ oraz na placówkach zagranicznych. Kształcenie kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym i nadaniem stopnia dyplomatycznego. Kandydaci na aplikację muszą spełniać następujące warunki:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • legitymować się wyższym wykształceniem magisterskim lub równorzędnym,
  • znać dwa języki obce na poziomie umożliwiającym wykonywanie zadań w służbie dyplomatycznej (w praktyce co najmniej na poziomie C1),
  • odznaczać się dobrym stanem zdrowia fizycznego i psychicznego.

Podczas dzisiejszej uroczystości Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej Maciej Szymański nadał również stopnie dyplomatyczne grupie pracowników, którzy ukończyli aplikację i zdali egzamin dyplomatyczno-konsularny.

Akademia Dyplomatyczna jest jednostką organizacyjną MSZ, która rozwija kompetencje pracowników MSZ i przygotowuje ich do pracy w instytucjach międzynarodowych. Do zadań Akademii należy również m.in.: organizowanie kształcenia językowego, egzaminu resortowego z języków obcych i potwierdzanie znajomości języków obcych.