Szef Służby Cywilnej na konferencji „Służba Cywilna na Ukrainie: kierunki reform”

07.04.2017

Uczestnicy dzisiejszej konferencji kontynuowali debatę na temat kierunków reform ukraińskiej służby cywilnej. Wizyta w Kijowie to element szerszej, polsko-ukraińskiej współpracy dwustronnej, prowadzonej przez Szefa Służby Cywilnej. Polskiej delegacji przewodniczył minister Dobrosław Dowiat-Urbański, który przedstawił system służby publicznej w Polsce.

Spotkanie zorganizowała Narodowa Akademia Prokuratury Krajowej Ukrainy, która zajmuje się m.in. kształceniem kadr służby cywilnej. Tematy, jakie omówiono podczas konferencji to:

  • kierunki reform administracyjnych na Ukrainie;
  • służba cywilna w innych państwach, najlepsze praktyki i innowacje;
  • profesjonalizacja służby cywilnej, w tym podnoszenie kwalifikacji urzędników;
  • status zatrudnienia urzędników służby cywilnej w strukturach prokuratury;
  • zagrożenia korupcyjne w służbie cywilnej i metody przeciwdziałania korupcji.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele ukraińskiego parlamentu, Ministerstwa Sprawiedliwości, Narodowej Agencji Służby Cywilnej, Prokuratury Krajowej, a także krajowi i zagraniczni eksperci i naukowcy.

Na zaproszenie I Zastępcy Prokuratora Generalnego Ukrainy w spotkaniu – ze strony polskiej – uczestniczyli:

  • Dobrosław Dowiat-Urbański, Szef Służby Cywilnej jako szef delegacji,
  • dr Wojciech Federczyk, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
  • dr Marcin Wielec, zastępca dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości – jednostki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości,
  • dr Łukasz Świetlikowski, radca Szefa KPRM w Departamencie Służby Cywilnej KPRM.