Szef Służby Cywilnej na posiedzeniu RSP w NIST

19.05.2017
Zdjęcie przedstawia przewodniczącego RSP Tadeusza Woźniaka w trakcie wstąpienia. Po jego prawej stronie zasiada szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański oraz zastępca dyrektora DSC Michał Graczyk

Głównym tematem wczorajszego posiedzenia Rady Służby Publicznej była współpraca z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego. Spotkanie odbyło się w Łodzi, w siedzibie NIST.

18 maja, podczas pierwszego wyjazdowego posiedzenia Rady Służby Publicznej, omówiono:

  • sprawę wielokanałowej komunikacji i współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego;
  • plany/projekty szkoleniowe NIST - skierowane do jednostek samorządu terytorialnego;
  • działania NIST w zakresie promocji Wspólnej Metody Oceny (ang. Common Assessment Framework - CAF) w samorządzie;
  • działania DSC KPRM dotyczące promocji CAF w administracji rządowej, w tym podsumowanie wyników ankiety dla dyrektorów generalnych nt. znajomości i zainteresowania metodą CAF;
  • kwestie dotyczące 9. Europejskiej Konferencji Jakości na Malcie;
  • plany związane z organizacją Polskiej Konferencji Jakości oraz zasady współpracy z NIST. 

Rada, pod przewodnictwem Tadeusza Woźniaka, przybyła do NIST na zaproszenie dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego - dr nauk ekonomicznych Iwony Wieczorek. W spotkaniu wzięli też udział:

  • szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański;
  • dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Suski, który reprezentował wojewodę łódzkiego Zbigniewa Rau;
  • dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim Ireneusz Krześnicki;
  • przedstawiciele NIST i DSC KPRM.

Jednym z założeń wczorajszego posiedzenia Rady Służby Publicznej jest stworzenie krajowego forum dobrych praktyk w administracji i dzielenie się doświadczeniami ukierunkowanymi na podnoszenie kompetencji urzędników.

Kolejne, 9. posiedzenie Rady Służby Publicznej, zaplanowano na 6 czerwca.