Szef Służby Cywilnej na spotkaniu OECD poświęconym służbie cywilnej

26.04.2017
Na zdjęciu widzimy Szefa Służby Cywilnej Dobrosława Dowiata-Urbańskiego z prof. Aleksandrem Surdejem, Ambasadorem, Stałym Przedstawicielem RP przy OECD, w tle flagi państw członkowskich OECD

Minister Dobrosław Dowiat-Urbański uczestniczy w 55. sesji Komitetu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) do spraw Zarządzania Publicznego. Sesja ta w znacznej części dotyczyła sympozjum na temat rodzaju umiejętności i przywództwa, którego potrzebuje sprawnie funkcjonująca służba cywilna.

W czasie dwudniowego sympozjum (25-26 kwietnia) rozmawiano m.in. o:

  • roli wyższych rangą urzędników w zarządzaniu zmianą i przełamywaniu resortowości administracji, a także o metodach ich rekrutowania i kształcenia,
  • sposobach przyciągania do pracy wysokiej klasy specjalistów,
  • strategiach zwiększania kompetencji służby cywilnej (inwestowanie w kadry/zatrudnianie ekspertów z zewnątrz, właściwa równowaga między specjalistami a generalistami),
  • umiejętnościach, które służba cywilna powinna rozwinąć lub nabyć w związku z dalszą informatyzacją państwa, pogłębiającą się współpracą z sektorem prywatnym i pozarządowym, a także coraz większym udziałem obywateli w procesie decyzyjnym,
  • wpływie polityki kadrowej na innowacyjność sektora publicznego (uwarunkowania, motywowanie do nieszablonowego myślenia).

Pozostała część spotkania dotyczyła procesów akcesyjnych państw, które ubiegają się o członkostwo w OECD (Kolumbia, Kostaryka, Litwa), a także prac nad kolejną edycją porównawczego raportu „Rząd i administracja w skrócie 2017” i projektów nowych zaleceń OECD w sprawie dobrego rządzenia oraz realizacji idei otwartego rządu. Szef Służby Cywilnej spotkał się ponadto z prof. Aleksandrem Surdejem, Ambasadorem, Stałym Przedstawicielem RP przy OECD.

W przeddzień dwudniowej sesji, 24 kwietnia, odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej ds. Zatrudnienia i Zarządzania w Sektorze Publicznym. Grupa ta jest częścią ww. Komitetu OECD ds. Zarządzania Publicznego. Jedną z sesji tematycznych poprowadził, we współpracy z reprezentantką Irlandii, przedstawiciel Departamentu Służby Cywilnej KPRM - dr Łukasz Świetlikowski.