Szef Służby Cywilnej otworzył warsztaty dla inspektorów bezpieczeństwa żywności

06.12.2017
Uczestnicy warsztatów

W ramach projektu „Skuteczne standardy nadzoru” pracownicy urzędów bezpieczeństwa żywności dzielą się doświadczeniami i dobrymi praktykami z realizacji projektów. Chcą wypracować wspólną strategię działania w projekcie, w szczególności w obszarze zarządzania procesowego.

Otwierając 5 grudnia dwudniowe warsztaty, Szef Służby Cywilnej podziękował kierownikom urzędów i kierownikom zespołów projektowych za ich zaangażowanie. Zdaniem ministra Dobrosława Dowiata-Urbańskiego wzmacnia ono współpracę międzyinstytucjonalną w ramach projektu „Skuteczne standardy nadzoru”. Szef Służby Cywilnej nawiązał też do planowanych przez rząd zmian instytucjonalnych w inspekcjach bezpieczeństwa żywności.

Drugiego dnia warsztatów informacjami o działaniach Rady Ministrów na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywności podzieli się z uczestnikami minister Jarosław Pinkas, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności. Wydarzenie podsumował Hubert Wojtach, zastępca dyrektora Departamentu Służby Cywilnej w KPRM, który omówił zarówno zakres i skalę dotychczasowych działań, jak i plany na najbliższe miesiące.

W spotkaniu uczestniczyli także:

  • Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
  • Paweł Kucharski, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii,
  • przedstawiciele dwóch inspekcji bezpieczeństwa żywności: inspekcji weterynaryjnej i inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa.

Skuteczne standardy nadzoru to projekt o charakterze systemowym, który służy poprawie sprawności zarządzania w urzędach bezpieczeństwa żywności. Urzędy realizują go we współpracy z firmą PwC Polska, poprzez powołane w urzędach zespoły projektowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zakładce projektu w Serwisie Służby Cywilnej.