Szef Służby Cywilnej podpisał „Plan szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2019 rok”

20.02.2019

W tegorocznym planie szkoleń znalazły się takie zagadnienia jak Work-Life Balance, efektywne zarządzanie zespołem oraz badanie kompetencji miękkich. Szef Służby Cywilnej zawarł też w dokumencie zalecenia dla kierowników urzędów. Zachęca ich, aby organizowali dla swoich pracowników szkolenia z etyki w służbie cywilnej, postępowania administracyjnego i efektywnej komunikacji.

Minister Dobrosław Dowiat-Urbański podpisał „Plan szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2019 rok”. Dokument 19 lutego pozytywnie zaopiniowała Rada Służby Publicznej. Na organizację szkoleń centralnych przewidziano w ustawie budżetowej 500 tys. złotych.

Tematy szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2019 rok

  1.  „Zastosowanie narzędzi Work-Life Balance w praktyce urzędu”. Szkolenie to pozwoli jego uczestnikom poznać narzędzia, które umożliwiają harmonijne godzenie życia zawodowego z prywatnym. Szkolenia odbędą się w 16 miastach wojewódzkich, w formie dwudniowych sesji szkoleniowych. Weźmie w nich udział 240 osób – przedstawicieli kadry kierowniczej i pracowników komórek kadrowych w urzędach terenowych administracji rządowej.
  2.  „Efektywne zarządzanie zespołem – szkolenia dla menedżerów”. Uczestnicy szkolenia wzmocnią swoje kompetencje w zakresie kierowania pracownikami. Nauczą się też, jak wspierać ich kreatywność i innowacyjność. Jest to szkolenie dla menedżerów, którzy kierują zespołami w urzędach terenowych. W ramach szkolenia odbędzie się 16 dwudniowych sesji szkoleniowych. Planuje się je organizować w miastach wojewódzkich. W szkoleniach weźmie udział ok. 240 osób.
  3. „Warsztat HR-owca: badanie kompetencji miękkich”. Weźmie w nim udział 64 pracowników komórek kadrowych i osób, które zajmują się badaniem kompetencji miękkich. Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają nowe metody i narzędzia, które pomogą im w prowadzeniu naborów nowych pracowników. W ramach szkolenia odbędą się 4 trzydniowe sesje szkoleniowe.

Wszystkie szkolenia ujęte w tegorocznym planie szkoleń centralnych odbędą się w II i III kwartale tego roku.

Ostatnim z elementów tegorocznego planu szkoleń centralnych są zalecenia Szefa Służby Cywilnej w zakresie organizacji szkoleń. Minister Dobrosław Dowiat-Urbański zachęca członków korpusu służby cywilnej, aby korzystali z oferty szkoleniowej Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (KSAP) i aby wykorzystywali e-learning do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Szef Służby Cywilnej przypomina też o obowiązku wydawania zaświadczeń oraz ewaluacji szkoleń. Zachęcamy, aby korzystali Państwo ze wzoru Arkusza Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS), który przygotowali pracownicy Departamentu Służby Cywilnej KPRM. Jest to nowa wersja dokumentu, zaktualizowana na podstawie doświadczeń pracowników DSC i ankiet stosowanych w KPRM, KSAP i innych publicznych instytucjach edukacyjnych.