Szef Służby Cywilnej podpisał zalecenie w zakresie promowania kultury uczciwości

18.12.2017

Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański przekazał dziś dyrektorom generalnym i kierownikom urzędów zalecenie w zakresie promowania kultury uczciwości w służbie cywilnej. Urzędy otrzymały także bezpłatny, kompleksowy program szkoleniowy dla członków korpusu oraz przykładowy kwestionariusz samooceny kultury uczciwości organizacji. Opracowanie zalecenia jest kolejnym z działań Szefa Służby Cywilnej związanym z budowaniem zaufania obywateli do administracji publicznej.

Zgodnie z zaleceniem dyrektorzy generalni i kierownicy urzędów powinni:

  1. Uwzględnić w programie służby przygotowawczej szkolenia z zakresu etyki i uczciwości;
  2. Włączyć szkolenie z zakresu etyki i uczciwości do listy szkoleń powszechnych w urzędzie, jako szkolenie obowiązkowe;
  3. Prowadzić regularną anonimową samoocenę uczciwości organizacji wśród pracowników;
  4. Informować Szefa Służby Cywilnej o działaniach podejmowanych na rzecz budowania kultury uczciwości.

Program szkoleniowy wchodzący w skład zalecenia jest pierwszym tego typu w administracji publicznej. Przez ostatnie miesiące pracowali nad nim niezależni eksperci oraz pracownicy Departamentu Służby Cywilnej KPRM. Zawarto w nim nie tylko treści merytoryczne, ale przede wszystkim wskazówki praktyczne dla np. trenerów wewnętrznych, którzy z ich pomocą z powodzeniem przeprowadzą szkolenia z zakresu etyki. Takie rozwiązanie pozwoli ograniczyć koszty związane z organizacją szkoleń w urzędach.

Opracowane zalecenie jest kolejnym działaniem podjętym przez Szefa Służby Cywilnej w zakresie promowania kultury uczciwości w służbie cywilnej. Od lipca tego roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów organizowane są spotkania doradców ds. etyki. Dla wszystkich członków korpusu, oraz innych zainteresowanych osób udostępniamy także zakładkę w Serwisie Służby Cywilnej dotyczącą etyki w urzędzie. Materiał tam dostępny będzie stale uzupełniany.