Szef Służby Cywilnej spotkał się ze związkowcami

14.11.2017

Dziś, w KPRM, Szef Służby Cywilnej spotkał się z przedstawicielami Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej.

Szef Służby Cywilnej pogratulował nowej przewodniczącej, Lucynie Walczykowskiej objęcia stanowiska i życzył wielu sukcesów w działaniach na rzecz pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Uczestnicy spotkania omówili przede wszystkim tematy związane ze stanem służby cywilnej, w tym system finansowania służby cywilnej, sytuację zatrudnienia i rotacji w służbie cywilnej, system motywacyjny, zmianę statusów pracowniczych w kontekście reform i zmian organizacyjno-prawnych.

Szef Służby Cywilnej zadeklarował otwartość na dyskusję i chęć współpracy.

Ze strony Krajowej Sekcji  NSZZ ”Solidarność” Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej w spotkaniu uczestniczyli:

 • Lucyna Walczykowska - przewodnicząca Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PARiS,
 • Andrzej Jaszczuk - zastępca przewodniczącej KS NSZZ „Solidarność” PARiS,
 • Wojciech Pleciński – członek Prezydium RKS NSZZ „Solidarność” PARiS,
 • Elżbieta Kurzępa – członek Prezydium RKS NSZZ „Solidarność” PARiS,
 • Halina Poliwko – członek RKS NSZZ „Solidarność” PARiS,
 • Maria Osowska – członek RKS NSZZ „Solidarność” PARiS,
 • Jan Jakub Sadokierski – członek RKS NSZZ „Solidarność” PARiS.

KPRM reprezentowali:

 • Dobrosław Dowiat-Urbański - Szef Służby Cywilnej,
 • doc. dr inż. Marek Kisilowski - członek Rady Służby Publicznej,
 • Urszula Dubejko - dyrektor, Departament Służby Cywilnej
 • Michał Graczyk - zastępca dyrektora, Departament Służby Cywilnej
 • Hubert Wojtach - zastępca dyrektora, Departament Służby Cywilnej,
 • Anita Noskowska-Piątkowska - pełnomocnik Szefa Służby Cywilnej ds. dialogu społecznego, Departament Służby Cywilnej.