Szef Służby Cywilnej ustalił „Plan szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2020 rok”

26.02.2020

W tegorocznym planie szkoleń znalazły się takie zagadnienia jak prawo zamówień publicznych, intermentoring oraz skuteczna rekrutacja. Szef Służby Cywilnej podkreślił również korzyści, które płyną z wykorzystania systemu e-learningowego służby cywilnej w polityce szkoleniowej urzędów.

Minister Dobrosław Dowiat-Urbański ustalił „Plan szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2020 rok”. Dokument 25 lutego pozytywnie zaopiniowała Rada Służby Publicznej. Na organizację szkoleń centralnych przewidziano w ustawie budżetowej 617 tys. złotych – jest to o ponad 20% więcej niż w ubiegłych latach. Dzięki temu w tym roku planujemy przeszkolić blisko 900 członków korpusu służby cywilnej.

Tematy szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2020 rok:

 1.  „Zmiany w prawie zamówień publicznych”. Szkolenie to pozwoli jego uczestnikom poznać nowe zasady zamówień publicznych, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Szkolenia odbędą się w 16 miastach wojewódzkich, w formie dwudniowych sesji szkoleniowych. Weźmie w nich udział 400 osób. Elementem uzupełniającym szkolenie będzie kurs, który udostępnimy w systemie e-learningowym służby cywilnej.
 2. Intermentoring – wymiana wiedzy między pokoleniami”. Uczestnicy tego szkolenia dowiedzą się, jak w pełni wykorzystać potencjał i wiedzę pracowników w różnym wieku. W ramach szkolenia odbędzie się 16 dwudniowych sesji szkoleniowych. Planujemy je zorganizować w miastach wojewódzkich dla ok. 240 osób.
 3. Skuteczna rekrutacja”. Dzięki udziałowi w szkoleniu członkowie korpusu służby cywilnej pogłębią swoją wiedzę na temat nowoczesnych metod pozyskiwania pracowników. Szkolenie kierujemy do ok. 240 pracowników komórek kadrowych odpowiedzialnych za nabór do służby cywilnej w urzędach terenowych na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. 16 dwudniowych warsztatów odbędzie się w miastach wojewódzkich.

Wszystkie szkolenia ujęte w tegorocznym planie szkoleń centralnych rozpoczną się w II kwartale tego roku.

Szef Służby Cywilnej w planie szkoleń umieścił również zalecane szkolenia. Minister Dobrosław Dowiat-Urbański zachęca członków korpusu służby cywilnej, aby:

 • Osoby kierujące zespołami rozwijały swoje umiejętności w zakresie motywowania i oceniania pracowników. Pomocny do tego może być kurs dostępny w systemie elearningowym służby cywilnej.
 • Urzędy częściej korzystały z dostępnych narzędzi do godzenia życia zawodowego z prywatnym.
 • Już na etapie rekrutacji pracownicy komórek kadrowych badali kompetencje miękkie osób, które przystępują do naboru.
 • Dyrektorzy generalni i kierownicy jednostek wspierali swoich pracowników w dążeniu do uzyskania statusu urzędnika służby cywilnej.
 • Członkowie korpusu służby cywilnej regularnie uczestniczyli w szkoleniach z zakresu etyki i rozwiązywania dylematów etycznych. Także w tym przypadku w systemie elearningowym służby cywilnej znajdą Państwo kursy z tej tematyki.

Szef Służby Cywilnej zwraca również uwagę na organizacyjne aspekty prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej, w szczególności:

 • aktywizujące metody szkolenia,
 • szkolenia elearningowe,
 • badanie efektywności szkoleń,
 • wydawanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

Zachęcamy aby zapoznali się Państwo z pełną treścią dokumentu.