Szef Służby Cywilnej wydał Zalecenie w sprawie standardów pracy doradcy ds. etyki w służbie cywilnej

27.02.2020

26 lutego Szef Służby Cywilnej przekazał dyrektorom generalnym i kierownikom urzędów zalecenie w sprawie standardów pracy doradców ds. etyki w służbie cywilnej. Potrzebę powstania takiego dokumenty sygnalizowali członkowie Zespołu doradców ds. etyki w służbie cywilnej. Standardy mają być inspiracją i wsparciem dla liderów organizacji w ustanawianiu tej funkcji w urzędach. Docelowo mają pomóc w procesie budowy i promocji kultury uczciwości w całym korpusie.

Szef Służby Cywilnej poprzez Zalecenie chce podkreślić znaczenie funkcji doradcy ds. etyki jako szczególnie istotnej w budowie i promocji kultury uczciwości w służbie cywilnej. Dokument powstał również po to, aby upowszechnić funkcję doradcy ds. etyki i ujednolicić kwestie związane ze standardami pełnienia tej funkcji.

W dokumencie znajdują się ogóle zasady, które mówią jak powinien funkcjonować doradca w urzędzie, w tym:

  1. Kim jest doradca ds. etyki.
  2. Jaki jest cel powoływania takiej funkcji w urzędzie.
  3. Jaki jest rekomendowany sposób wyboru pracownika do pełnienia funkcji doradcy.
  4. Co może być podstawą do odwołania doradcy z pełnionej funkcji.
  5. Jakie są rekomendowane zadania, które mogą być powierzone doradcy do realizacji w ramach pełnionej funkcji.
  6. Jakie są prawa i obowiązki doradcy.
  7. Jakie są obowiązki dyrektora generalnego / kierownika urzędu, aby doradca mógł skutecznie wykonywać powierzone mu zadania.

Dokument powstał przy współpracy Szefa Służby Cywilnej z:

Zachęcamy, aby zapoznali się Państwo z Zaleceniem i korzystali z zawartych tam rekomendacji.