Szef Służby Cywilnej wziął udział w inauguracji programu Dostępność Plus

24.04.2018
 Premier Mateusz Morawiecki i minister rozwoju inwestycji Jerzy Kwieciński po podpisaniu deklaracji "Partnerstwo na rzecz dostępności" - stoją w centrum, trzymając podpisany akt deklaracji; otaczają ich pozostali intereseraiusze, uczestnicy konferencji; w tle, na ścianie widać logo programu Dostępność Plus (pierwszy człon ten nazwy w kolorze czarnym, a drugi - żółtym. Fot. W. Kompała / KPRM

Program, skierowany przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, ma podnieść jakość życia i zapewnić niezależność wszystkich obywateli. Szefowi Służby Cywilnej towarzyszyli przedstawiciele Departamentu Służby Cywilnej KPRM.

Konferencję otworzyła rzecznik Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Paulina Malinowska-Kowalczyk. W programie wydarzenia znalazły się m.in. następujące zagadnienia:

  • DOSTĘPNOŚĆ PLUS 2018-2025 – Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki,
  • Inwestycje dla wszystkich – minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński,
  • Dlaczego potrzebujemy dostępności? Chapal Khasnabis ze Światowej Organizacji Zdrowia,
  • Uniwersalne projektowanie – rzeczywistość krajów skandynawskich – Åse Kari Haugeto z Departamentu ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny w Norwegii.

Podczas uroczystej inauguracji premier Mateusz Morawiecki podpisał deklarację Partnerstwo na rzecz dostępności. Zobowiązuje ona Polskę do współpracy na rzecz realizacji założeń programu Dostępność Plus. Deklarację tę podpisali przedstawiciele rządu, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych podmiotów.

Konferencja odbyła się 23 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Informacje o programie Dostępność Plus można znaleźć m.in. na Portalu Funduszy Europejskich.

Działania Szefa Służby Cywilnej

Szef Służby Cywilnej  zrealizował w 2017 r. projekt Różne potrzeby, równe standardy, który podniósł świadomość pracowników administracji publicznej dotyczącą potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do realizacji projektu pracownicy DSC KPRM wykorzystali doświadczenia polskie i norweskie.

Projekt Różne potrzeby, równe standardy to konkretne działania. Pracownicy DSC:

  • zorganizowali szkolenia dla członków korpusu służby cywilnej pn. Obsługa klienta z niepełnosprawnością i Projektowanie usług publicznych z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością - w 21 sesjach szkoleniowych (w 16 województwach) uczestniczyło łącznie 268 osób;
  • przygotowali (na podstawie materiałów szkoleniowych) i udostępnili na platformie szkoleniowej KPRM 2 kursy e-learningowe pn. Obsługa klienta z niepełnosprawnością i Projektowanie usług publicznych z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  • zorganizowali konferencję pn. Różne potrzeby, równe standardy. Usługi publiczne dostępne dla wszystkich oraz 3 seminaria lokalne/tematyczne (w Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim i Olsztynie) – wydarzenia te upowszechniły wśród urzędników problematykę równego dostępu do usług publicznych. W konferencji oraz seminariach uczestniczyło łącznie ok 330 osób - urzędników administracji centralnej oraz terenowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz świata nauki.

Dzięki tym działaniom grupa polskich urzędników podniosła swoją wiedzę i poprawiła umiejętności w zakresie:

  • obsługi klienta z różnego rodzaju niepełnosprawnością,
  • sposobów i technik projektowania usług publicznych z uwzględnieniem potrzeb obywateli, w tym użytkowników z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Szef Służby Cywilnej zamierza wykorzystać wiedzę i doświadczenia norweskie, aby podnieść świadomość społeczną i uwrażliwić urzędników na kwestie związane z dostępnością usług. O potrzebie poprawy jakości usług publicznych, które świadczy administracja, minister Dobrosław Dowiat-Urbański wspomina w Sprawozdaniu Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2017 roku.

Szef Służby Cywilnej zarekomendował też temat dotyczący obsługi klienta z niepełnosprawnościami i projektowania dostępnych usług w Planie szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2018 rok.