Szef Służby Cywilnej zainaugurował prace zespołu liderów prostego języka w służbie cywilnej

07.06.2019
"Komunikacja pisemna. Rekomendacje" - poradnik nt. prostej komunikacji, opracowany przez Departament Służby Cywilnej KPRM

Wczoraj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) spotkali się liderzy prostego języka w służbie cywilnej. Pierwsze spotkanie Zespołu było okazją do integracji i rozmowy o tym, dlaczego prosty język jest ważny, także w kontekście budowy wizerunku służby cywilnej i pogłębiania zaufania obywateli do państwa. Szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański w swoim wystąpieniu stwierdził, że powstanie Zespołu to kolejny – po Deklaracji Prostego Języka – etap prac nad wdrożeniem zasad prostego języka i przyjaznej komunikacji w całej administracji rządowej.

Blisko 50 przedstawicieli urzędów administracji rządowej z całej Polski zapoznało się z założeniami prac Zespołu i informacjami o planowanych efektach prac Zespołu. Uczestnicy spotkania zapoznali się też z dobrymi praktykami, które już funkcjonują w administracji:

  • Anna Wywigacz, zastępca dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju opowiedziała o modelu pracy z prostym językiem w MIiR,
  • Agnieszka Skała i Agnieszka Wojturska z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przedstawiły projekt językowy pn. „Dobre pisanie”, który realizują w PUW w Rzeszowie.

Pracownicy Departamentu Służby Cywilnej KPRM przedstawili członkom Zespołu ideę prostego języka oraz opowiedzieli o początkach jego wdrażania w służbie cywilnej. Poinformowali też o planach Szefa Służby Cywilnej, w tym o projektach współfinansowanych ze środków europejskich. W ramach tych projektów DSC KPRM zorganizuje szkolenia dla 900 członków korpusu służby cywilnej, którzy projektują serwisy internetowe i redagują komunikaty internetowe zgodnie z kryteriami dostępności.

Co dalej?

Członkowie Zespołu są pracownikami ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich. Najważniejszym celem ich współpracy będzie praca nad projektem zalecenia Szefa Służby Cywilnej w zakresie promocji prostego języka i przyjaznej komunikacji w służbie cywilnej. Opracują także uniwersalne materiały szkoleniowe, z których będą mogli korzystać pracownicy wszystkich urzędów administracji rządowej. Spotkania Zespołu to także okazja do prezentacji dobrych, sprawdzonych w administracji praktyk.

Kolejne spotkanie członków zespołu odbędzie się na jesieni. Wcześniej, w sierpniu, pracownicy DSC KPRM zorganizują dla członków Zespołu warsztaty z prostego języka. Będzie to także początek prac nad jednym, uniwersalnym materiałem szkoleniowym dla wszystkich członków korpusu służby cywilnej.