Szef Służby Cywilnej zatwierdził tegoroczny plan szkoleń centralnych

09.02.2018

Minister Dobrosław Dowiat-Urbański podpisał wczoraj „Plan szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2018 rok”. W ustawie budżetowej na ich organizację przewidziano 500 tys. złotych.

Priorytetami Szefa Służby Cywilnej na ten rok są:

  1. Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów;

Szkolenie ma podnieść świadomość i poprawić znajomość zasad etyki, a także wspierać budowę kultury uczciwości w służbie cywilnej. Jest ono skierowane do ok. 192 członków korpusu służby cywilnej, zatrudnionych w KPRM,  ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich. Sesje planuje się zorganizować w Warszawie.

  1. Przygotowanie do wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

Szkolenia te mają przygotować urzędników i pracowników służby cywilnej do wdrożenia nowych przepisów i wypełniania obowiązków, które wynikają z RODO. Szef Służby Cywilnej planuje je zorganizować dla ok. 128 osób, zatrudnionych w KPRM,  ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich. Szkolenia z tego zakresu odbędą się w Warszawie.

  1. Akademia menedżera.

W tym roku Szef Służby Cywilnej kieruje też ofertę szkoleń do kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania, dzięki której chce wzmocnić umiejętności menadżerskie w terenowych urzędach administracji rządowej. Szkoleniem planuje się objąć 256 osób zatrudnionych w tych urzędach. Sesje odbędą się we wszystkich miastach wojewódzkich.

Przy ustalaniu programów szkoleń Szef Służby Cywilnej współdziałał w szczególności z Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 7 lutego projekt Planu pozytywnie zaopiniowała Rada Służby Publicznej.

W przyjętym Planie minister Dowiat-Urbański zawarł także rekomendacje dla kierowników urzędów. Zasugerował, aby w planach szkoleniowych ujęli oni zagadnienia dotyczące:

  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • efektywnej komunikacji,
  • obsługi klienta z niepełnosprawnościami i projektowania dostępnych usług.