Szkolenia Ministerstwa Cyfryzacji dla służby cywilnej

05.11.2019

Jeszcze w tym roku Ministerstwo Cyfryzacji (MC) przeszkoli pracowników urzędów wojewódzkich, a także wojewódzkich i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. MC planuje przeprowadzić 18 szkoleń z zakresu realizacji inwestycji telekomunikacyjnych. Zorganizuje je na terenie 16 województw. Szkolenia są nieodpłatne i będą odbywać się pomiędzy 21 listopada a 23 grudnia tego roku.

Tematyka i cele szkoleń

Uczestnicy szkoleń nauczą się, jak stosować procedury administracyjne związane z procesem inwestycyjnym w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym mobilnej). Dowiedzą się też, jak zmieniły się obowiązki uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego i budowlanego. Dotyczy to w szczególności tych obowiązków, które wynikają z przepisów:

 • Kodeksu postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem zmian w obowiązujących przepisach,
 • ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i jej nowelizacji z 30 sierpnia 2019 r.,
 • prawa budowlanego,
 • ustawy o drogach publicznych,
 • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • prawa ochrony środowiska,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dzięki szkoleniom członkowie korpusu służby cywilnej podniosą swoje kwalifikacje zawodowe związane z budową infrastruktury telekomunikacyjnej.

O szkoleniach

Szkolenia przeprowadzą eksperci z firmy Audytel S.A. Są one finansowane z dwu źródeł:

 1. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych – etap II”,
 2. z budżetu państwa.

Kontakt

Projekt koordynują pracownicy Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji:

 • Roberto Romański (e-mail: Roberto.Romanski [at] mc.gov.pl, tel. 22 245 54 52);
 • Piotr Jackiewicz (e-mail: Piotr.Jackiewicz [at] mc.gov.pl, tel. 22 245 58 06).

Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela też organizator, pod adresem: szkolenia.mc [at] audytel.pl.

Zachęcamy do udziału!