Trenerzy wewnętrzni w administracji - zapraszamy na konferencję w KSAP

24.09.2019
Logo Forum Zarządzania Publicznego

1 października Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego organizuje kolejną konferencję w ramach Forum Zarządzania Publicznego. Tym razem głównym tematem spotkania będzie kwestia trenerów wewnętrznych, którzy działają w instytucjach administracji publicznej. Zachęcamy do udziału!

Uczestnicy spotkania poznają dobre praktyki, które funkcjonują w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Transportu Kolejowego oraz w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Oprócz prezentacji dobrych praktyk odbędzie się także panel dyskusyjny, w którym wezmą udział przedstawiciele administracji oraz miniwarsztaty.

Program

9:30 – 10:00 Rejestracja

10:00 – 10:10 Otwarcie

 • dr Wojciech Federczyk, dyrektor KSAP

10:10 – 11:10 Prezentacje

 • Projekt Erasmus+ Trainer Educator Training Course - dr Anna Jaroń, doradca dyrektora KSAP
 • Budowanie efektywnych struktur trenerskich w organizacji - Piotr Nowicki, wicedyrektor Departamentu Spraw Pracowniczych, ZUS
 • Akademia UTK jako przykład wykorzystania potencjału pracowników i organizacji - Krzysztof Kulka, dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, Urząd Transportu Kolejowego
 • Doświadczenia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w tworzeniu i wykorzystaniu potencjału trenerów wewnętrznych - Magdalena Malinowska, Izabella Bednarska, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

11:10 – 12:10 Panel dyskusyjny: Jak wykorzystać potencjał trenerów wewnętrznych w instytucjach publicznych?

 • Robert Bartold, dyrektor generalny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
 • Marta Muszyńska, dyrektor generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 • Piotr Nowicki, wicedyrektor Departamentu Spraw Pracowniczych, ZUS
 • Łukasz Świetlikowski, radca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Moderator: dr Marcin Sakowicz, doradca dyrektora KSAP

12:10 – 12:40 Przerwa

12:40 – 15:00 Warsztaty

Miniwarsztat 1: „Jak stworzyć system trenerów wewnętrznych w instytucji publicznej?

 • Piotr Nowicki, wicedyrektor Departamentu Spraw Pracowniczych, ZUS
 • Robert Michalski, naczelnik wydziału spraw pracowniczych ZUS

Miniwarsztat 2: "Wykorzystywanie technik flipowania w pracy trenera"

 • Teresa Baranowska, trener wewnętrzny ZUS

Zgłoszenia

Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy do 27 września za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.
Limit miejsc na miniwarsztaty jest ograniczony. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Kontakt

Wszelkich informacji na temat spotkania udziela dr Marcin Sakowicz: 22 60 80 120, fzp [at] ksap.gov.pl