Trwa rekrutacja do Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej

06.02.2019

Rusza program dla menedżerów administracji publicznej. Jego uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie zarządzać projektami. Będą też doskonalić swoją wiedzę z zakresu etyki i antykorupcji. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przyjmuje zgłoszenia do udziału w Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej do 8 marca.

Forma i program kształcenia

Projekt potrwa 9 miesięcy i obejmie dwadzieścia dni kształcenia. W tym czasie uczestnicy wezmą udział w:

  • zajęciach i warsztatach organizowanych w Polsce i za granicą (Finlandia, Węgry);
  • w sesji Development Center;
  •  indywidualnych sesjach coachingowych.

Projekt rozpocznie jednodniowy warsztat z budowania zespołów.

Program kształcenia obejmuje rozwój kompetencji w zakresie m.in:

  • zarządzania zespołami,
  • komunikacji z pracownikami i klientem zewnętrznym,
  • motywowania i inspirowania pracowników,
  • przywództwa.

Kto może zgłosić się do programu?

Uczestnikami Akademii Zarządzania mogą być przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla administracji publicznej, czyli m.in. zastępcy dyrektorów departamentów i biur, naczelnicy wydziałów. W trakcie pierwszej rekrutacji do udziału w programie wybranych zostanie 40 osób. Docelowo weźmie w nim udział 120 osób. Udział w Akademii Zarządzania jest bezpłatny.

Formularz aplikacyjny oraz dodatkowe informacje, w tym szczegółowe kryteria naboru, znajdą Państwo na stronie internetowej Akademii Zarządzania.

Czym jest Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej?

Akademia Zarządzania to kompleksowy program doskonalenia kluczowych kompetencji menedżerów instytucji publicznych.

Akademię Zarządzania w Administracji Publicznej współfinansuje Unia Europejska, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Partnerem w projekcie są fiński Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i węgierski National University of Public Service (NUPS).