Trwa XXXI rekrutacja do KSAP

09.01.2019

Do 15 lutego można zgłaszać chęć podjęcia nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Ukończenie KSAP może stać się początkiem profesjonalnej kariery w administracji publicznej. 

Dlaczego warto kształcić się w KSAP?

Kształcenie w Krajowej Szkole to szansa na to, aby:

 • zdobyć wiedzę z zakresu nowoczesnej administracji publicznej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • kontynuować intensywną naukę języków obcych,
 • odbyć staże zawodowe: krajowe i zagraniczne,
 • zdobyć pracę, która będzie wyzwaniem i pozwoli wpływać na funkcjonowanie administracji publicznej.

Kształcenie w KSAP trwa 19 miesięcy. Słuchaczom Szkoły przysługuje stypendium oraz gwarantowane ubezpieczenie społeczne. Możliwe jest też zakwaterowanie w Kolegium KSAP. Zajęcia rozpoczynają się 2 września 2019 r.

Dla kogo KSAP?

Każdego roku naukę w KSAP rozpoczyna około 40 słuchaczy, wyłonionych w egzaminie konkursowym. Mogą do niego przystąpić osoby, które:

 • nie ukończyły 32 lat,
 • legitymują się wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym,
 • znają język angielski, francuski lub niemiecki.

Dodatkowym atutem podczas rekrutacji będą:

 • doświadczenie zawodowe,
 • doświadczenie w działalności społecznej.

Spotkania informacyjne

Dobrą okazją, żeby zapoznać się z warunkami kształcenia w Szkole będą spotkania informacyjne. Aby zgłosić chęć udziału w nich, prosimy skorzystać z następujących formularzy:

 1. spotkanie 19 stycznia, godz. 10:00 - zgłoszenia,
 2. spotkanie 31 stycznia, godz. 15:30 - zgłoszenia.

Wymagania formalne oraz więcej informacji na temat rekrutacji znajdą Państwo na stronie Szkoły.