Trwają prace nad narzędziami HR

19.07.2019

Wczoraj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli Departamentu Służby Cywilnej i pracowników komórek kadrowych urzędów administracji rządowej. Pracownicy DSC przedstawili robocze propozycje, które dotyczyły nowego wzoru ogłoszenia, założeń elektronicznej platformy rekrutacyjnej oraz nowelizacji standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.

Tematy, które były omawiane na spotkaniu, są związane z zadaniami Szefa Służby Cywilnej, które zawarł w swoim ostatnim sprawozdaniu za 2018 rok:

  • nowy wzór ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy ma być bardziej przejrzysty i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
  • nowa, elektroniczna platforma rekrutacyjna ma uprościć procedury naborowe oraz przyspieszyć sam proces rekrutacji;
  • standardy zarządzania zasobami ludzkimi będą w większym stopniu uwzględniać możliwości godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym (work-life balance).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele komórek kadrowych 10 urzędów (ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Komendy Głównej Straży Granicznej).