Trwają prace nad standardami pracy doradcy ds. etyki

27.08.2019
Uczestnicy spotkania siedzą dookoła owalnego stołu. U szczytu prowadząca spotkanie Katarzyna Dudzik z DSC KPRM. Za nią roll up Szefa Służby Cywilnej

Dziś w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się drugie spotkanie zespołu zadaniowego ds. opracowania projektu standardów pracy doradcy ds. etyki. Jego członkowie przez ostatnie dwa miesiące pracowali w podzespołach nad projektem standardów pracy doradcy ds. etyki. Dziś nastąpiła finalizacja tych prac.

W trakcie spotkania uczestnicy dyskutowali na temat rekomendowania w standardach  m.in.:

 • kadencyjności doradcy,
 • sposobu wyboru osób do pełnienia tej funkcji,
 • szczegółowości opisu rekomendowanych zadań doradcy,
 • możliwych przyczyn odwołania doradcy.

Wypracowany dokument zostanie przedłożony Szefowi Służby Cywilnej i zespołowi doradców ds. etyki, a następnie skonsultowany z wszystkimi dyrektorami generalnymi urzędów.

Dokument, wydany w formie zalecenia Szefa Służby Cywilnej, ma upowszechniać funkcję doradcy w całym korpusie. Docelowo wydanie standardów ma przyczynić się do ujednolicenia  sposobu funkcjonowania doradcy w urzędzie.

Zespół – o czym pisaliśmy w Serwisie Służby Cywilnej – rozpoczął pracę 25 czerwca. Decyzja o opracowaniu standardów pracy doradcy ds. etyki w służbie cywilnej została podjęta w trakcie majowego spotkania zespołu doradców. W skład 10–osobowego zespołu – obok pracowników Departamenty Służby Cywilnej KPRM – wchodzą przedstawiciele:

 • Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
 • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
 • Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 • Ministerstwa Obrony Narodowej,
 • Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
 • Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
 • Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Pracami zespołu zadaniowego kieruje Katarzyna Dudzik – koordynator zespołu doradców ds. etyki w służbie cywilnej.