Tydzień Uczciwości OECD w Paryżu

25.03.2019

Od 18 do 22 marca, w Paryżu, pod egidą Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) odbywał się tzw. Tydzień Uczciwości (Integrity Week).

W ramach Tygodnia Uczciwości odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Zadaniowego OECD ds. opracowania wskaźników wdrożenia Rekomendacji Rady OECD, dotyczącej uczciwości w służbie cywilnej. Przedstawiciele państw członkowskich OECD zaprezentowali różne sposoby wprowadzania w życie postanowień tego dokumentu, w zależności od potrzeb danego kraju. Omówili również plan pracy Zespołu do końca 2019 roku.

Ważnym wydarzeniem Tygodnia Uczciwości było spotkanie Sieci Wyższych Urzędników do spraw Uczciwości – SPIO (Working Party of Senior Public Integrity Officials), poświęcone dalszym pracom nad Podręcznikiem Uczciwości (Integrity Handbook). Delegaci rozmawiali o kwestiach dyscyplinarnych, a także o uregulowaniu lobbingu w kontekście zachowania uczciwości w procesie decyzyjnym. Swoimi doświadczeniami we wprowadzaniu Rekomendacji OECD podzieliły się Słowacja, Meksyk i Argentyna.

Na zakończenie obchodów Tygodnia Uczciwości zorganizowano „Forum na rzecz uczciwości i przeciwdziałania korupcji” (2019 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum). W panelach dyskusyjnych wzięli udział ministrowie, szefowie międzynarodowych organizacji zajmujących się zapobieganiem i zwalczaniem korupcji oraz eksperci. Uczestnicy dyskusji skupili się na zagadnieniach stworzenia strategii i narzędzi, które skutecznie wykorzystają nowe technologie w walce z korupcją. Paneliści wskazywali, że stała wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy państwami oraz zacieśnienie współpracy między agencjami powołanymi do zwalczania korupcji mogą pomóc w walce z nielegalnymi transakcjami finansowymi. Wiele uwagi poświęcono roli nowych rozwiązań technologicznych oraz różnym działaniom innowacyjnym służącym budowie kultury uczciwości.

W spotkaniach i dyskusjach przeprowadzonych w ramach Tygodnia Uczciwości wzięli udział pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w tym przedstawiciele Szefa Służby Cywilnej uczestniczący w pracach Zespołu Zadaniowego OECD ds. opracowania wskaźników wdrożenia Rekomendacji Rady OECD dotyczącej uczciwości w służbie cywilnej, a także w pracach Biura Komitetu Zarządzania Publicznego OECD.

Więcej informacji w języku angielskim na stronie internetowej: http://www.oecd.org/corruption/integrity-forum/.