Uchwała nr 30 Rady Służby Publicznej – sprostowanie

12.03.2018

Informujemy, że opublikowana 9 marca uchwała nr 30 Rady Służby Publicznej zawierała błędnie podaną podstawę prawną regulującą wysokość wynagrodzeń pracowników KSAP. Wynagrodzenia pracowników KSAP są ustalane na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (Dz.U. 2011 nr 195 poz. 1158 z późn. zm.).

Rada wnioskuje do Prezesa Rady Ministrów o podniesienie wynagrodzeń pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, które nie zostały zmienione od 1999 (pomimo uchylenia przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń oraz wymaganych kwalifikacji pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej).