Uczestnicy projektu „Skuteczne standardy nadzoru” z wizytą w KPRM

27.02.2019
Uczestnicy wyzyty studyjnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

22 i 27 lutego uczestnicy projektu wzięli udział w wizytach studyjnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pracownicy inspekcji wojewódzkich z całej Polski uczestniczyli w warsztatach „Prosty język urzędowy, czyli skuteczna i przyjazna komunikacja”. Zwiedzili też gmach Kancelarii.

W obu wizytach studyjnych wzięło udział około 40 osób, zatrudnionych głównie w wojewódzkich inspektoratach weterynarii oraz ochrony roślin i nasiennictwa. Wizyta w KPRM jest ostatnią wizytą studyjną zaplanowaną w projekcie. Wcześniej uczestnicy projektu mieli okazję odwiedzić Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach i Warszawie.

Projekt „Skuteczne Standardy Nadzoru” realizuje Szef Służby Cywilnej we współpracy z firmą PwC Advisory, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo w Serwisie Służby Cywilnej.