Udział Polski w spotkaniu grupy roboczej EUPAN

11.04.2018

Jednym z celów spotkania przedstawicieli państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej, instytucji i organizacji współpracujących z Europejską Siecią Administracji Publicznej (EUPAN) była wymiana dobrych praktyk. Dwudniowe spotkanie grupy roboczej, zorganizowane w Sofii, trwało od 10 do 11 kwietnia.

W tym półroczu prezydencję w Radzie UE sprawuje Bułgaria. W dokumencie planistyczno-strategicznym EUPAN (tzw. rolling paper) Bułgaria zapowiadała tematy, które omówiono podczas dwudniowego spotkania grupy roboczej:

  • laboratoriów innowacji,
  • nowych metod skutecznej selekcji i rekrutacji,
  • poprawy standardów usług publicznych – karty obsługi klienta,
  • roli Sekretarzy Generalnych w rozwoju organizacyjnym i wewnętrznej koordynacji.

Członkowie EUPAN omówili też sprawę uzyskania statusu obserwatora przez byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii. Prośbę taką skierowało do EUPAN Ministerstwo Społeczeństwa Informacyjnego i Administracji.

Inne tematy spotkania to:

  • przyszłość strony internetowej EUPAN,
  • wymiana urzędników,
  • plany prezydencji Austrii na II półrocze 2018 r.