Udział przedstawiciela Polski w sesji Komitetu OECD ds. Zarządzania Publicznego

14.11.2018
logo OECD

Na 58. sesji (12-13 listopada, Paryż) Komitet OECD ds. Zarządzania Publicznego pozytywnie zaopiniował projekt rekomendacji ws. polityki kadrowej w służbie cywilnej. Teraz dokument trafi do Rady OECD, która ma go zatwierdzić. Szefa Służby Cywilnej reprezentował na tym spotkaniu dr Łukasz Świetlikowski, członek Biura (prezydium) Komitetu.

Projekt “OECD Recommendation of the Council on Public Service Leadership and Capability” zawiera czternaście zasad nowoczesnej, dobrze funkcjonującej służby cywilnej.

Konsultacje publiczne pierwszej wersji projektu odbyły się latem tego roku. Uwagi zgłosiło 290 osób z 29 państw. Dzięki szerokiej akcji informacyjnej OECD, którą wspierał Departament Służby Cywilnej KPRM, Polska znalazła się na czwartym miejscu, jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych uwag (na równi z Kanadą). Informację o konsultacjach podaliśmy w Serwisie Służby Cywilnej. Przekazaliśmy ją też:

  1. indywidualnym ekspertom,
  2. ośrodkom analitycznym,
  3. dyrekcji, słuchaczom i Stowarzyszeniu Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego,
  4. dyrektorom generalnym ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich,
  5. członkom Rady Służby Publicznej.

Na posiedzeniu Komitetu dr Łukasz Świetlikowski poprowadził także jedną z trzech sesji równoległych. Jej tematem były usługi publiczne skierowane do osób młodych. Sesję tę zorganizowano w części poświęconej oczekiwaniom obywateli w erze cyfrowej.

Uczestnicy spotkania omówili też projekt dokumentu na temat zasad dobrego rządzenia. Dotyczy on uwarunkowań dobrego rządzenia oraz wzorcowego sposobu prowadzenia polityk publicznych (projektowanie działań, ich realizacja, ewaluacja, dostosowanie). Konsultacje publiczne w tej sprawie mają rozpocząć się w kwietniu i potrwają do czerwca 2019 roku.