Uroczysta inauguracja Akademii Konsultacji Publicznych

11.12.2018
Prowadzący przemawia do mikrofonu. Za stołem prezydialnym siedzą przedstawiciele organizatorów.

Dziś w auli Szkoły Głównej Handlowej odbyła się uroczysta inauguracja Akademii Konsultacji Publicznych (AKP). W ramach tego projektu członkowie korpusu służby cywilnej, zatrudnieni w ministerstwach i urzędach centralnych, wezmą udział w dwusemestralnych studiach podyplomowych oraz długookresowych szkoleniach specjalistycznych. Szef Służby Cywilnej przesłał uczestnikom inauguracji list, który odczytał dyrektor Departamentu Służby Cywilnej KPRM Michał Graczyk.

Szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański podkreślił, że konsultacje publiczne są niezwykle pożyteczne i ważne. Pozwalają obywatelom częściej niż raz na kilka lat, podczas wyborów, decydować, lub współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji, które dotykają ich bezpośrednio. Zaznaczył, że nowo stanowione prawo, skonsultowane z organizacjami społecznymi i zainteresowanymi podmiotami, ma szansę być lepsze. Za najważniejszą korzyść, która płynie z konsultacji publicznych uznał to, że wzmacniają one społeczeństwo obywatelskie.

Akademia jest częścią projektu Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pn. Akademia Oceny Wpływu Regulacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest rozwój kompetencji i umiejętności kadr administracji rządowej zaangażowanej w proces legislacyjny.

Program studiów i szkoleń AKP został oparty na Międzyresortowym programie szkoleniowym z zakresu konsultacji publicznych. Został on opracowany na podstawie badania potrzeb szkoleniowych korpusu służby cywilnej w 23 ministerstwach i urzędach centralnych. W Akademii Konsultacji Publicznych biorą udział ci członkowie korpusu służby cywilnej, którzy w swojej pracy już wykonują zadania związane z prowadzeniem konsultacji publicznych lub będą je wkrótce realizować.

Więcej informacji na temat projektu Akademia Oceny Wpływu Regulacji znajdą Państwo w Serwisie Służby Cywilnej.