Uroczysta inauguracja kształcenia XXX promocji KSAP

07.09.2018
Zdjęcie przedstawia przemawiającego dyr. KSAP Wojciecha Federczyka

„Misją profesjonalnej kadry urzędniczej jest troska o instytucjonalną ciągłość organów państwa, a zarazem nieustanne wprowadzanie zmian – umiejętność sprawnego odpowiadania na wciąż nowe potrzeby i wyzwania, przed którymi stają naród i państwo”. Między innymi te słowa skierował do uczestników uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda. W jego imieniu list odczytał minister Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta RP.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w liście do nowych słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego podkreślił, że otwartą przestrzeń publiczną powinni tworzyć mądrzy, pracowici i zaangażowani w sprawy publiczne urzędnicy - „profesjonaliści, którzy wprowadzą nowoczesne metody zarządzania, wysokie standardy usług i będą wyróżniać się nienaganną postawą etyczną”. List w imieniu Prezesa Rady Ministrów odczytał zastępca Szefa KPRM Paweł Szrot.

Listy do uczestników skierowali również: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska.

Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański wygłosił wykład inauguracyjny pt. „100 lat w służbie państwa”. Podkreślił w nim m.in. rolę KSAP, która od lat jest jednym z najważniejszych ogniw systemu polskiej służby cywilnej. Jej mury opuściło ponad 1200 absolwentów, którzy zajmują często bardzo odpowiedzialne stanowiska w administracji naszego kraju, a także w instytucjach międzynarodowych.

Do zebranych zwrócili się też: prezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów KSAP Jerzy Siekiera i przedstawiciel XXIX promocji Polonia Restituta Ariel Lisowski.

Przed rozpoczęciem uroczystości uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicą, która upamiętnia patrona KSAP – śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Słuchacze XXX promocji złożyli uroczyste ślubowanie: „Pragnąc służyć Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję sumiennie i rzetelnie wypełniać obowiązki Słuchacza Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, postępować zgodnie z zasadami etyki, a swoją postawą dawać świadectwo poszanowania prawa i godności innych.”

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Rady Służby Publicznej, Rady KSAP, dyrektorzy generalni i dyrektorzy komórek organizacyjnych urzędów, a także liczne grono wykładowców, absolwentów i sympatyków Szkoły.