Uroczyste rozpoczęcie kształcenia XXXI promocji KSAP

05.09.2019
Poczet sztandarowy KSAP, Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański oraz Dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk

22 nowo przyjętych słuchaczy złożyło wczoraj uroczyste ślubowanie i rozpoczęło półtoraroczne kształcenie w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

W liście do uczestników uroczystości Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przypomniał pierwsze lata istnienia Krajowej Szkoły i gorący klimat tamtych czasów, kiedy toczyły się dyskusje na temat przyszłego kształtu polskiej administracji. – Dla środowisk patriotycznych, dążących do zdecydowanego odrzucenia spuścizny po PRL-u, od początku było jasne, że powinny trafić do niej nowe kadry, doskonale przygotowane merytorycznie do realizacji zadań nowoczesnego, demokratycznego państwa. Do tych właśnie młodych ludzi skierowana była oferta kształcenia w KSAP – napisał premier M. Morawiecki.

List od Prezesa Rady Ministrów odczytał zastępca Szefa KPRM Paweł Szrot.

Zwracając się do nowo przyjętych słuchaczy KSAP Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański stwierdził między innymi, że przynależność do tego środowiska zobowiązuje nie tylko do stałego pogłębiania wiedzy i doskonalenia profesjonalizmu. Absolwenci Krajowej Szkoły powinni być także wzorem pod względem przestrzegania zasad etyki. Minister D. Dowiat-Urbański – jako absolwent VII promocji KSAP – zwrócił również uwagę na znaczenie integracji tego środowiska. Półtoraroczny okres intensywnej nauki w Szkole warto wykorzystać na nawiązanie wartościowych przyjaźni, które trwać będą przez wiele lat po jej ukończeniu.

Listy do uczestników uroczystości skierowali również Prezydent RP Andrzej Duda oraz Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.