Uroczystość ślubowania nowych urzędników służby cywilnej

30.11.2017
Zdjęcie przedstawia tekst ślubowania urzędników służby cywilnej

Do grona urzędników służby cywilnej dołączyło dzisiaj 275 osób. Nowi urzędnicy złożyli uroczyste ślubowanie i odebrali akty mianowania z rąk Szefa Służby Cywilnej Dobrosława Dowiata-Urbańskiego oraz Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beaty Kempy.

W swoim wystąpieniu minister Beata Kempa podziękowała nowym urzędnikom za podjęcie służby na rzecz państwa i obywateli, a także za wyrażoną tym samym gotowość do stałego doskonalenia się i podnoszenia kwalifikacji. „Profesjonalizm to jeden z filarów etosu służby cywilnej. Drugim jest etyka”, a „zawód urzędnika państwowego jest zawodem zaufania publicznego” – podkreśliła Szefowa Kancelarii Premiera.

Także Szef Służby Cywilnej przypomniał nowo mianowanym urzędnikom o tym, że urzędnik służby cywilnej powinien być dla pozostałych członków korpusu wzorem profesjonalizmu, postawy etycznej i kultury osobistej. Apelował, aby w codziennej współpracy potrafili dowieść, że „służba publiczna to nie tylko wyzwanie, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność”. Odnosząc się do istoty służby publicznej, minister Dowiat-Urbański powiedział: „Pełnimy ją nie dla poklasku, lecz dlatego, że chcemy budować dobro wspólne. Na tym polega etos służby cywilnej, który nas połączył – zarówno obecnych na tej sali, jak i ponad sto tysięcy naszych koleżanek i kolegów, pracujących w urzędach rozsianych po całej Polsce”.

Uroczystość odbyła się w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kim są nowo mianowani urzędnicy?

Spośród 275 osób, które odebrały w tym roku akty mianowania, 236 to laureaci tegorocznego postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, a 39 - absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Niespełna połowę (124 osoby) stanowią pracownicy ministerstw, ale - podobnie jak w latach minionych - licznie reprezentowana jest też administracja skarbowa (65 osób).

Wśród nowych urzędników dominują osoby młode – ponad połowa (149 osób) mieści się w przedziale wiekowym od 31 do 40 lat, a aż 64 nowo mianowanych urzędników liczy nie więcej niż 30 lat. Tylko 9 nowych urzędników przekroczyło 50. rok życia. Najwięcej nowo mianowanych ma wykształcenie prawniczo-administracyjne (89 osób), ekonomiczne (62 osoby) oraz z zakresu nauk społecznych (44 osoby).

Zapraszamy do pełnej galerii zdjęć z uroczystości.