Uroczystość ślubowania nowych urzędników służby cywilnej

30.11.2018
Zdjęcie przedstawia zanonimizowany akt mianowania urzędnika służby cywilnej

Do grona urzędników służby cywilnej dołączyło dzisiaj 241 osób. Nowi urzędnicy złożyli uroczyste ślubowanie i odebrali akty mianowania z rąk szefa służby cywilnej Dobrosława Dowiata-Urbańskiego oraz zastępcy szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pawła Szrota.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk w liście, który odczytał w jego imieniu minister Paweł Szrot, wyraził przekonanie, że nowi urzędnicy „będą godnie kontynuować najlepsze tradycje polskiej administracji, umiejętnie łącząc je z tym, co cechować powinno urzędnika nowoczesnej służby cywilnej – otwartością na potrzeby obywateli, stałym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz szerokim wykorzystaniem nowoczesnych technologii”. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią listu Szefa KPRM.

O szczególnej odpowiedzialności urzędników służby cywilnej przypomniał także Szef Służby Cywilnej. Minister Dobrosław Dowiat-Urbański podkreślił, że „urzędnik mianowany powinien być wzorem profesjonalizmu, patriotyzmu i postawy etycznej”. Zaznaczył, że od urzędników służby cywilnej „wymaga się profesjonalizmu, ale także rzetelności, bezstronności i neutralności politycznej dlatego, że są to cechy, zasady fundamentalne, bez których służba cywilna nie mogłaby realizować swojej misji”.

Uroczystość odbyła się w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kim są nowo mianowani urzędnicy?

Spośród 241 osób, które odebrały w tym roku akty mianowania 206 to laureaci tegorocznego postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, a 35 - absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Niespełna połowę (121 osoby) stanowią pracownicy ministerstw, ale - podobnie jak w latach minionych - licznie reprezentowana jest też administracja skarbowa (56 osób).

Akty mianowania odebrały w tym roku 143 kobiety i 98 mężczyzn. Wśród nowych urzędników dominują osoby młode – ponad połowa (153 osoby) mieści się w przedziale wiekowym od 31 do 40 lat, a 48 liczy nie więcej niż 30 lat. Tylko 5 osób z grupy nowo mianowanych urzędników przekroczyło 50. rok życia. Podobnie jak w ubiegłym roku najwięcej spośród nowo mianowanych ma wykształcenie prawniczo-administracyjne (74 osoby), ekonomiczne (62 osoby) i z zakresu nauk społecznych (40 osób).

Gratulujemy!