Uruchomienie środków na dodatki służby cywilnej w 2015 roku dla urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2015 r. z rezerwy celowej poz. 20

03.09.2015

W związku z koniecznością zabezpieczenia w budżetach urzędów w 2015 roku środków na dodatki służby cywilnej dla urzędników mianowanych z dniem 1 grudnia 2015 r. uprzejmie informuję, że poniżej zamieszczone zostało pismo w sprawie realizacji przedmiotowego procesu. Lista urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2015 r. dla których należy oszacować wysokość środków na dodatki służby cywilnej została przekazana przy piśmie do dysponentów jako załącznik nr 1.
Dodatkowo zamieszczony został załącznik nr 2 i 4, wg którego dysponent części budżetowej przekazuje informację do Departamentu Służby Cywilnej KPRM w sprawie danych dotyczących oszacowania
ww. środków oraz załącznik nr 3 zawierający wzór wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej.

Środki na sfinansowanie ww. dodatków zostaną uruchomione z rezerwy celowej pn. Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2014 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (część 83 – Rezerwy celowe, poz. 20, ustawa budżetowa na rok 2015).

Kontakt:

Monika Długoszewska, Wydział Finansowania Służby Cywilnej i Analiz, Departament Służby Cywilnej KPRM

tel.: (22) 694 62 95 e-mail: monika.dlugoszewska [at] kprm.gov.pl