Urzędnik w służbie publicznej tematem konferencji w KSAP

13.03.2017

21 marca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odbędzie się konferencja „Urzędnik w służbie publicznej”. Zorganizują ją słuchacze XXVII Promocji „Jan Karski”, którzy z końcem tego miesiąca zakończą naukę w KSAP.

Doroczna konferencja absolwentów jest okazją do prezentacji doświadczeń, które słuchacze Szkoły zdobyli w trakcie staży krajowych i zagranicznych. To szansa, aby podzielić się wiedzą oraz zaproponować przeniesienie na polski grunt najlepszych i sprawdzonych rozwiązań, stosowanych przez administracje innych krajów.

Tegoroczna konferencja jest współorganizowana z Fundacją Edukacyjną Jana Karskiego.

Wzorem swojego patrona Jana Karskiego, słuchacze skupią się na trzech wymiarach pracy urzędnika: krajowym, zagranicznym i dotyczącym bezpieczeństwa państwa.

Program:

10:00 – 10:15   Otwarcie konferencji
dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

10:15 – 12:00   Służba urzędnicza – wymiar wewnętrzny
Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Fundacji Karskiego, praktyków administracji i przedstawicieli środowiska akademickiego

12:00 – 12:40   Wykład
Marek Skulimowski, prezes i dyrektor wykonawczy Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku

12:40 – 13:00   Przerwa

13:00 – 13:50   Służba dyplomatyczna – wymiar zagraniczny

Hiszpania: promocja państwa na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ

Szkocja: kreowanie soft power państwa

Azja wschodnia: kryzys i stabilność, polityka zagraniczna oparta na zagrożeniu

13:50 – 14.40   Służba militarna – wymiar bezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo
Bezpieczeństwo energetyczne

14:40 – 14.50   Zakończenie

Zainteresowanych udziałem w tym wydarzeniu zapraszamy do KSAP (ul. Wawelska 56) 21 marca, na godz. 10:00. Prosimy o zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w konferencji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.