V Dzień otwarty dla służby cywilnej – ruszyła rekrutacja

09.05.2017

Ruszyła rekrutacja uczestników kolejnej edycji dnia otwartego dla służby cywilnej. 26 maja członkowie korpusu z całej Polski spotkają się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (ok. 300) prosimy dyrektorów generalnych i kierowników urzędów o zgłoszenie do udziału nie więcej niż dwóch pracowników danego urzędu. Prosimy też, aby formularz zgłoszeniowy wypełnić w taki sposób, aby kolejność uszeregowania kandydatów odpowiadała priorytetom kierownictwa urzędu. W przypadku konieczności wprowadzenia ograniczeń dotyczących liczby uczestników - do udziału w spotkaniu zaproszone zostaną pierwsze osoby z listy (z zachowaniem kolejności zgłoszeń).

Do 22 maja wszystkie zgłoszone osoby otrzymają informację zwrotną. Będzie to albo zaproszenie na dzień otwarty (wraz z programem spotkania i potwierdzeniem udziału w określonym warsztacie), albo informacja o braku miejsc.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 maja  2017 r., na adres dsc.koordynacja [at] kprm.gov.pl.

Kontakt w sprawie organizowanego wydarzenia:

  • dsc.koordynacja [at] kprm.gov.pl;
  • tel. 22 694 76 63 lub 22 694 73 21.

V dzień otwarty dla służby cywilnej adresowany jest przede wszystkim do osób, które uczestniczą w procesie zarządzania kadrami w służbie cywilnej, niezależnie od pełnionej w nim roli i zajmowanego  stanowiska.

O wydarzeniu pisaliśmy na naszej stronie.