VI Dzień otwarty dla służby cywilnej – podsumowanie

19.06.2018
Uczestnicy stoją na dużej sali. Zza mównicy przemawia Szef Służby Cywilnej

- Nasze coroczne spotkania są okazją do pogłębienia specjalistycznej wiedzy, wymiany doświadczeń zawodowych oraz poznania ciekawych ludzi. – powiedział szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, witając wczoraj uczestników szóstej edycji dnia otwartego.

W ramach dnia otwartego Kancelarię Premiera odwiedziło ok. 400 pracowników z blisko 200 urzędów administracji rządowej z całego kraju. Spotkanie otworzył szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, który zwrócił uwagę, że rzadko zdarza się tak, aby w jednym miejscu mogli spotkać się urzędnicy ministerstw, urzędów centralnych, wojewódzkich, administracji skarbowej, kuratoriów oświaty oraz licznych inspektoratów szczebla wojewódzkiego i powiatowego.

Dzień otwarty dla służby cywilnej był okazją do rozmowy o sprawach, które dotyczą funkcjonowania korpusu. Podobnie jak w poprzednim roku - uczestnicy dnia otwartego mogli porozmawiać z pracownikami Departamentu Służby Cywilnej i Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W związku z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO szczególnie ważnym tematem są zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych. Dlatego do udziału w dniu otwartym Szef Służby Cywilnej zaprosił też ekspertów z Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Dyrektor Zespołu Analiz i Strategii UODO Piotr Drobek podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas wykładu, który wygłosił w sali plenarnej.

W tym roku zaaranżowano 8 stolików tematycznych, przy których uczestnicy spotkania dyskutowali z ekspertami na temat spraw dotyczących następujących obszarów: 

 • nabór w służby cywilnej, oceny pracownicze,
 • stosunek pracy  w służbie cywilnej (nawiązanie, zmiana i ustanie, odpowiedzialność dyscyplinarna, czas pracy),
 • prawo pracy,
 • zatrudnienie osób z niepełnosprawnością,
 • opisy i wartościowanie stanowisk pracy,
 • IPRZ,
 • standardy zarządzania zasobami ludzkimi (zzl),
 • wynagrodzenia w służbie cywilnej,
 • szkolenia w służbie cywilnej,
 • ochrona danych osobowych zgodna z RODO.

Uczestnicy dnia otwartego wzięli też udział w wybranych warsztatach, które dotyczyły:

 • prostego języka urzędowego, czyli skutecznej i przyjaznej komunikacji,
 • etyki w służbie cywilnej w teorii i praktyce,
 • zagadnień dotyczących stosunku pracy w służbie cywilnej (w tym ocen pracowniczych, nawiązania, zmiany i ustania stosunku pracy, czasu pracy, odpowiedzialności dyscyplinarnej),
 • ochrony danych osobowych zgodnej z RODO.

Doświadczenia z lat ubiegłych, jak i pierwsze opinie zebrane od uczestników tegorocznego spotkania pokazują, jak bardzo tego rodzaju fora wymiany doświadczeń są potrzebne. Świadczą o tym także spotkania Szefa Służby Cywilnej z pracownikami urzędów administracji wojewódzkiej i powiatowej, które organizuje Departament Służby Cywilnej KPRM w ramach dni otwartych dla służby cywilnej w poszczególnych województwach.