VI posiedzenie Rady Służby Publicznej

20.01.2017

Tematem wczorajszego posiedzenia Rady Służby Publicznej był CAF i działalność NIST.

Departament Służby Cywilnej zaprezentował członkom Rady model CAF (Common Assessment Framework) jako narzędzie zarządzania jakością w urzędach administracji publicznej. Przykłady efektów, jakie samoocena CAF przyniosła  urzędom, które zastosowały to narzędzie spotkały się z pozytywnym odbiorem Rady.

W posiedzeniu Rady Służby Publicznej wzięli też udział przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST). Zastępca dyrektora Sławomir Stalmach oraz kierownik zespołu do spraw realizacji projektów Agnieszka Hermel zaprezentowali dotychczasową działalność NIST.

Pierwsze w nowym roku posiedzenie było również okazją do wysłuchania przez Radę Służby Publicznej i zaproszonych gości, w tym przedstawicieli Kierownictwa KPRM, koncertu noworocznego w wykonaniu dziecięco-młodzieżowej orkiestry dętej OSP Wicie.