VII Dzień otwarty dla służby cywilnej – podsumowanie

30.09.2019
Zdjęcie przedstawia ogólny widok Sali im. Anny Walentynowicz w KPRM; widoczne grupy uczestników Dnia otwartego, w tle ekran z wyświetlonym znakiem służby cywilnej oraz flagi RP i UE

- Już po raz siódmy członkowie korpusu służby cywilnej z całej Polski spotykają się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, żeby porozmawiać o sprawach ważnych dla tej służby i spróbować wspólnie rozwiązać problemy, które napotykają w codziennej pracy – powiedział szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, witając w piątek uczestników dnia otwartego.

W dniu otwartym, 27 września Kancelarię Premiera odwiedziło 366 pracowników z ok. 170 urzędów administracji rządowej z całego kraju. Spotkali się, by, pogłębić specjalistyczną wiedzę i wymienić doświadczenia zawodowe. Jak co roku uczestnicy spotkania konsultowali sprawy ze swojej codziennej praktyki. Mogli porozmawiać z pracownikami Departamentu Służby Cywilnej i Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Konsultacje

Konsultacje dotyczyły takich tematów jak:

 • nabory w służbie cywilnej,
 • stosunek pracy w służbie cywilnej,
 • prawo pracy, zatrudnienie osób z niepełnosprawnością,
 • opisy i wartościowanie stanowisk pracy, IPRZ, standardy zzl, oceny pracownicze, narzędzia Work-Life Balance,
 • wynagrodzenia w służbie cywilnej,
 • szkolenia w służbie cywilnej,
 • ochrona danych osobowych zgodna z RODO,
 • oferta kształcenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Warsztaty

W ramach dnia otwartego  odbyły się też cztery warsztaty. Trzy z nich poprowadzili pracownicy Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były to:

 1. Prosty język urzędowy, czyli skuteczna i przyjazna komunikacja.
 2. WLB (Work-Life Balance) – czy to się opłaca?
 3. Etyka w służbie cywilnej – w teorii i w praktyce.

Warsztaty z czwartego tematu – Dostępność cyfrowa urzędów – poprowadzili eksperci z Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji Ministerstwa Cyfryzacji.