W Erywaniu o reformie administracji publicznej krajów Partnerstwa Wschodniego

22.03.2018

Uczestnicy 14. panelu eksperckiego ds. Rządzenia i Reformy Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego w Erywaniu (Armenia) uzgodnili plan pracy na 2018 rok oraz podsumowali ubiegłoroczny szczyt Partnerstwa Wschodniego (PW) w Brukseli. Rozmowy dotyczyły także planowania strategicznego oraz reformy administracji publicznej na szczeblach regionalnym i lokalnym w krajach partnerskich.

W dwudniowym spotkaniu (15-16 marca) uczestniczył przedstawiciel Szefa Służby Cywilnej Krzysztof Banaś z Departamentu Służby Cywilnej KPRM, który przedstawił planowane działania w obszarze służby cywilnej w bieżącym roku w krajach PW. Polska jest tzw. krajem wiodącym w tym obszarze i wspólnie z przedstawicielami Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych koordynuje działania dotyczące służby cywilnej. W swoim wystąpieniu Krzysztof Banaś podkreślił, że dzięki środkom z programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych, KPRM we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego realizuje m.in. coroczne dwutygodniowe staże dla 18 urzędników z sześciu państw PW.

W panelu eksperckim wzięli udział przedstawiciele administracji sześciu państw partnerskich (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy) oraz niektórych państw członkowskich UE. Polskę reprezentowali również: Ambasador Przedstawicielstwa UE w Armenii Piotr Antoni Świtalski oraz Ambasador RP w Republice Armenii Paweł Cieplak.

Działania podejmowane przez członków panelu, któremu przewodniczył Nils Jansons z ESDZ, odbywają się w ramach Platformy ds. Wzmocnienia Instytucjonalnego i Dobrego Rządzenia.