W kierunku lepszego prawa - zakończenie Akademii OSR

24.01.2019
Na zdjęciu widać świadectwa ukończenia studiów ułożone na stole

96 osób, głównie analityków zatrudnionych w ministerstwach i urzędach centralnych, ukończyło Akademię Oceny Skutków Regulacji. To dwusemestralne studia podyplomowe zorganizowane z inicjatywy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez Uniwersytet Warszawski. Uroczyste zakończenie studiów odbyło się 23 stycznia w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW.

Dyplomy ukończenia studiów wręczył absolwentom szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański. Minister w swoim wystąpieniu podkreślił, że „stałe podnoszenie i jak najlepsze wykorzystanie tych kwalifikacji pracowników urzędów, które tworzą potencjał analityczny administracji rządowej, jest przedmiotem mojej troski i uwagi. Przekłada się ono bezpośrednio na poprawę jakości stanowienia prawa w Polsce”.

W imieniu Uniwersytetu Warszawskiego absolwentom studiów pogratulował prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej. – Cieszymy się, że w ten sposób potencjał naszej uczelni mógł zostać lepiej wykorzystany - powiedział. Spotkanie zakończył wykład nt. roli analityków w czasach post-prawdy, który wygłosił dr hab. Karol Olejniczak, adiunkt w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW.

Studia podyplomowe są częścią, realizowanego przez Szefa KPRM, projektu „Akademia oceny wpływu regulacji”. Jego uczestnicy wzmacniają swoje kompetencje i umiejętności w zakresie stanowienia w Polsce prawa. Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo w Serwisie Służby Cywilnej.

Projekt współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.