W KPRM o zarządzaniu talentami w urzędzie

24.01.2018
Na zdjęciu widzimy pierwszy slajd z prezentacji, która dotyczy zarządzania talentami w urzędzie

Jak odnaleźć utalentowane osoby wśród swoich pracowników? Jak w pełni wykorzystać ich potencjał? Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy spotkań dotyczących zarządzania talentami w urzędzie, które odbyły się 12 i 22 stycznia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W trakcie spotkań przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej wysłuchali także prezentacji:

  • dr. Łukasza Świetlikowskiego z DSC KPRM: Zarządzanie talentami w służbach cywilnych państw OECD;
  • Katarzyny Śpiewok, dyrektor Urzędu Miejskiego w Gliwicach i Joanny Nowatkowskiej-Banaszak, zastępcy naczelnika Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac UM w Gliwicach: Poszukiwania talentów zarządczych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach;
  • Agnieszki Szabelskiej, naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi Urzędu do spraw Cudzoziemców: Talenty oraz style myślenia i style działania pracowników UdsC.

Spotkania zorganizowali pracownicy Departamentu Służby Cywilnej KPRM we współpracy z Biurem Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej.